search_api_autocomplete
Home

Lijkt een spaaraanbieding te mooi om waar te zijn? Wees op uw hoede!

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De voorbije maanden hebben vele consumenten de FSMA gemeld dat zij benaderd zijn door bedrijven met allerlei aanbiedingen waarbij hen een hoger rendement dan haalbaar op de markt wordt beloofd en vaak zelfs een gewaarborgd rendement. Wees op uw hoede: hoe aanlokkelijk zo’n aanbieding ook lijkt, vaak gaan er oplichters achter schuil die niet over de nodige vergunningen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

De formule blijft dezelfde: u wordt opgebeld, zonder dat u hierom gevraagd hebt of nadat u uw contactgegevens hebt ingevuld op een onlineformulier.

De oplichters spiegelen u een torenhoog rendement voor, vaak met kapitaalwaarborg. U hoeft enkel een spaarrekening te openen. Uw geld wordt voor u geïnvesteerd in verschillende beleggingen (zoals de verhuur van parkeerplaatsen of garageboxen, of de aankoop van kamers in woon-zorgcentra in Portugal of Frankrijk).

De FSMA heeft vernomen dat bedrijven die schuilgaan achter de volgende websites, personen in België contacteren met dergelijke aanbiedingen:

 • Alpha Connect Capital France – www.accfrance.com
 • Dutch Options & Futures institute BV – https://www.dofin-bv.com
 • Global Multi Trade – www.globalmtcorp.com
 • ITM IMMO LOG
 • International Financial Advisers – www.robingregory-ifa.com en https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com
 • Omicron SCPI – www.omicron-scpi.com
 • Oranje Vest BV – www.oranje-bv.com
 • PMB Invest – www.PMB-invest.com
 • Themis Patrimoine

Wees op uw hoede voor die bedrijven: zij hebben geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in België. Bovendien gaat het wellicht om beleggingsfraude, wat betekent dat het geld dat u stort, u nooit terugbetaald zal worden.

Om nog meer consumenten te overtuigen, stelen de voornoemde vennootschappen de identiteit van beleggingsondernemingen die wel zijn vergund, respectievelijk Alpha Connect Capital GmbH, Dutch Options and Futures Institute BV, International Financial Advisers SARL, Omicron Investment Management GmbH, Oranjeveste BV en PMB Capital LTD.

Wat kan u doen om niet in de val te trappen?

Daarnaast vraagt de FSMA u de volgende aanbevelingen te volgen om te vermijden dat u wordt opgelicht:

 • Doe de test op de FSMA-website om te achterhalen of een aanbieding een poging tot oplichting is.
 • Blijf op uw hoede voor beloften van buitensporige winst. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat ook!
 • Geloof niet zomaar alles wat een onderneming beweert. Vaak verklaren ondernemingen een vergunning te hebben om financiële diensten aan te bieden terwijl dat helemaal niet zo is. Controleer altijd de informatie die u krijgt (handelsnaam, maatschappelijke zetel …). Is de onderneming buiten de Europese Unie gevestigd? Weet dan dat u moeilijkheden kan ondervinden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen.
 • Ga na of de onderneming een vergunning heeft. Dat kan u opzoeken in de lijsten op de FSMA-website onder ‘Consumenten- Check je aanbieder’. Wees ook op uw hoede voor ‘cloned firms’. Dat zijn zogezegde ondernemingen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. U kan die fraude op het spoor komen door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken.
 • Lees de waarschuwingen die op de website van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of er een waarschuwing is over de onderneming die u financiële diensten aanbiedt. Zoek niet alleen op naam van de onderneming die u financiële diensten aanbiedt, maar ook op naam van de onderneming waaraan u geld zou moet storten.

  Op de website van de FSMA kan u dit opzoeken met de zoekfunctie. Bovendien zijn alle ‘ondernemingen’ waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, opgenomen in de ‘lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn’ op Belgisch grondgebied. Ook die lijst vindt u op de website van de FSMA.

  Opgelet: komt de naam van de onderneming die u opzoekt niet voor in de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u er niet van uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een onderneming illegaal actief is in België. Dat komt onder meer omdat malafide ondernemingen geregeld van naam veranderen.
   
 • Wees op uw hoede voor ‘cold calling’. Dat betekent dat u via telefoon of e-mail gecontacteerd wordt met een financieel aanbod zonder dat u daar vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de onderneming, noch met uw thuisland.
 • Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees extra achterdochtig als u wordt gevraagd een bijkomende som te storten of een belasting te betalen vooraleer de onderneming u winst kan uitbetalen. Deze opvragingen wijzen vaak op fraude.

Als u de minste twijfel hebt over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

U bent toch slachtoffer geworden? Wat nu?

Denkt u slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk klacht in te dienen en die grondig te documenteren (naam van de betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld hebt gestort …).