search_api_autocomplete
Home

Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De voorbije weken zijn op het internet diverse nieuwe platformen opgedoken die beleggingen in cryptomunten voorstellen. De FSMA waarschuwt het publiek, omdat achter die nieuwe platformen vaak fraudeurs schuilgaan die nu cryptomunten gebruiken bij hun oplichtingspraktijken!

De voorbije weken zijn op het internet diverse nieuwe platformen opgedoken die allemaal op dezelfde manier te werk gaan: zij beweren het beste (of één van de beste) handelsplatform(en) aan te bieden waarop, zowel beginners als professionelen, in een oogwenk én in alle vertrouwen in cryptomunten kunnen handelen.

            'Beleg in alle vertrouwen in cryptomunten.'

'Beleg in alle vertrouwen in cryptomunten op één van de meest gezaghebbende platformen op de markt.'

'XXX: handel in cryptomunten eindelijk gemakkelijk toegankelijk!'

Op sommige van die platformen worden ook andere financiële producten met cryptomunten als onderliggende waarde aangeboden: spaarrekeningen met een zogezegd gewaarborgd rendement, beheermandaten of derivaten zoals CFD’s.

De FSMA heeft echter vele klachten ontvangen over die handelsplatformen die beweren actief te zijn in de sector van de cryptomunten. Consumenten die op die platformen hebben belegd, klagen er meer in het bijzonder over:

  • dat zij het door hen belegde geld nooit kunnen recupereren, of
  • dat zij eenvoudigweg niets meer horen van de vennootschap waarbij zij geld hebben belegd.

'Ik ben in contact gekomen met de groep XXX via een advertentie op Facebook. Nadat ik mijn contactgegevens had achtergelaten, heeft een medewerker me gecontacteerd en mij hun werkwijze uitgelegd (…) Hij vertelde me dat ik net op dat moment een goede deal kon sluiten, en dat hij de waarde van mijn belegging zelfs kon verdubbelen als ik snel belegde. Ik heb me laten overhalen en heb geld overgeschreven (…). Daarna bleef de medewerker veel vager en kreeg ik hem nog maar moeilijk aan de lijn. De laatste keer dat ik hem sprak, vertelde hij me dat mijn dossier zou worden afgesloten en dat ik winst zou opstrijken. Tot op heden heb ik niets ontvangen.'

'Ik heb belegd via een platform (XXX) dat beweerde over een vergunning te beschikken. Toen ik de terugbetaling van mijn geld vroeg, is mij beloofd dat mijn geld op een bepaalde datum zou worden teruggestort. Ik heb echter nooit iets ontvangen en nu krijg ik zelfs geen toegang meer tot het platform.'

'Mijn rekening is afgesloten en er was een akkoord over de volledige terugbetaling van mijn belegging (…). Ondanks verschillende e-mails is er tot op heden niets op mijn rekening teruggestort.'

Dergelijke aanbiedingen zijn pure beleggingsfraude.

Voor meer informatie verwijst de FSMA naar een meer gedetailleerde en bijzonder veelzeggende getuigenis van een slachtoffer van zo’n platform.

***

Opdat kandidaat-beleggers niet de dupe zouden worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraagt de FSMA hen om de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij hen aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude. Zij formuleert ook enkele aanbevelingen:

  • controleer steeds de identiteit van de vennootschap (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.).

Vertrouw nooit een vennootschap als ze niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veelvuldig voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. De FSMA wijst er bovendien op dat er op dit moment geen enkel toezicht wordt uitgeoefend op onlineplatformen die actief zijn in de sector van de cryptomunten, en verwijst ter zake naar haar waarschuwingen van 14 januari 2014 en 16 april 2015.

Wees verder ook op uw hoede als de vennootschap of haar website nog niet lang bestaat, wat vaak het geval is bij dergelijke platformen voor handel in cryptomunten. Doorgaans zijn zij minder dan één jaar geleden opgericht.

  • eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner en blijf kritisch voor die informatie.

Vele platformen voor handel in cryptomunten beloven een gewaarborgd rendement of een volledige kapitaalsbescherming. Die beloften zijn in de sector van de cryptomunten echter één grote illusie! Als een aanbod frauduleus is, is de beloofde waarborg dat ongetwijfeld ook.

  • wees tot slot op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo.

De FSMA heeft een lijst opgesteld van de platformen voor handel in cryptomunten in verband waarmee zij vragen/klachten van consumenten heeft ontvangen en aanwijzingen van fraude heeft vastgesteld. Kandidaat-beleggers wordt aangeraden die lijst te consulteren. Opgelet weliswaar: die lijst is uitsluitend gebaseerd op de vaststellingen van de FSMA, inzonderheid naar aanleiding van meldingen door consumenten. Zij vermeldt dus niet alle actoren die mogelijk op onregelmatige wijze actief zijn in die sector.

Meer dan ooit is dus voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.