search_api_autocomplete
Home

Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!

Waarschuwing

Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! Actualisering van de lijst van de platformen in verband waarmee de FSMA aanwijzingen van fraude heeft vastgesteld

De FSMA ontvangt steeds meer klachten van consumenten die zijn ingegaan op aanbiedingen om in cryptomunten te beleggen. Zij waarschuwt het publiek opnieuw voor platformen die beleggingen in cryptomunten voorstellen, omdat achter die platformen vaak fraudeurs schuilgaan die nu cryptomunten gebruiken bij hun oplichtingspraktijken!

De FSMA blijft vele klachten ontvangen over handelsplatformen die beweren actief te zijn in de sector van de cryptomunten. Consumenten die op die platformen hebben belegd, klagen er meer in het bijzonder over:

  • dat zij de door hen belegde gelden nooit kunnen recupereren, of
  • dat zij eenvoudigweg niets meer horen van de vennootschap waarbij zij gelden hebben belegd.

De FSMA heeft de lijst van de platformen voor handel in cryptomunten geactualiseerd in verband waarmee zij vragen of klachten van consumenten heeft ontvangen en aanwijzingen van fraude heeft vastgesteld. Kandidaat-beleggers wordt aangeraden die lijst te consulteren.
Opgelet echter: die lijst is uitsluitend gebaseerd op de vaststellingen van de FSMA, inzonderheid naar aanleiding van meldingen door consumenten. Zij vermeldt dus niet alle actoren die mogelijks op onregelmatige wijze actief zijn in die sector.

De FSMA wijst erop dat die platformen allemaal op dezelfde manier te werk gaan: zij beweren het beste (of één van de beste) handelsplatform(en) aan te bieden waarop zowel beginners als professionelen, in een oogwenk én in alle vertrouwen, in cryptomunten kunnen handelen.

'Beleg in alle vertrouwen in cryptomunten.'

'Beleg in alle vertrouwen in cryptomunten op één van de meest gezaghebbende platformen op de markt.'

'XXX: handel in cryptomunten eindelijk gemakkelijk toegankelijk!'

Op sommige van die platformen worden ook andere financiële producten met cryptomunten als onderliggende waarde aangeboden: spaarrekeningen met een zogezegd gewaarborgd rendement, beheermandaten of derivaten zoals CFD’s.

Voor meer informatie over dergelijke fraude verwijst de FSMA kandidaat-beleggers naar haar waarschuwing van 22 februari 2018, met als bijlage een gedetailleerde en bijzonder veelzeggende getuigenis van een slachtoffer van zo’n platform.

***

Opdat kandidaat-beleggers niet de dupe zouden worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraagt de FSMA hen om de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij hen aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude. Zij formuleert ook enkele aanbevelingen:

  • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.).

Vertrouw nooit een vennootschap als ze niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veelvuldig voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. De FSMA wijst er bovendien op dat er op dit moment geen enkel toezicht wordt uitgeoefend op onlineplatformen die actief zijn in de sector van de cryptomunten, en verwijst ter zake naar haar waarschuwingen van 14 januari 2014 en 16 april 2015.

Wees verder ook op uw hoede als de vennootschap of haar website nog niet lang bestaat, wat vaak het geval is bij dergelijke platformen voor handel in cryptomunten. Doorgaans zijn zij minder dan één jaar geleden opgericht.

  • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner en blijf kritisch voor die informatie.

Vele platformen voor handel in cryptomunten beloven een gewaarborgd rendement of een volledige kapitaalsbescherming. Die beloften zijn in de sector van de cryptomunten echter één grote illusie! Als een aanbod frauduleus is, is de beloofde waarborg dat ongetwijfeld ook.

  • Wees tot slot op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo.

Meer dan ooit is dus voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.