search_api_autocomplete

Wat is de 80%-regel?

De overheid moedigt de opbouw van aanvullende pensioenen aan door het toekennen van fiscale voordelen. Het fiscaal voordeel is echter begrensd door de ‘80%-regel’. U kan dus niet onbeperkt fiscaal voordelig bijsparen voor een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.


De ‘80%-regel’ houdt in dat bij pensionering de som van uw wettelijk pensioen en uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
(uitgedrukt in een jaarlijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
) niet hoger mag zijn dan:

  • voor bedrijfsleiders: 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging;
  • voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (VAPZNP):  80% van het gemiddelde van het belastbaar beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren.

De 80%-regel geldt niet voor de berekening van het bijdrageplafond in het kader van VAPZ-overeenkomsten.


De berekening van de 80%-regel houdt:

  • rekening met alle aanvullende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten als werknemer of als zelfstandige;
  • geen rekening met uw pensioensparen of langetermijnsparen (de derde pensioenpijler).
Wat is de 80%-regel?