search_api_autocomplete

Wat is mypension.be?

U kan informatie over uw persoonlijke pensioensituatie raadplegen op de website www.mypension.be.

Deze website verzamelt de gegevens over zowel uw wettelijk pensioen (eerste pijler) als uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
(tweede pijler). Informatie over het pensioensparen (derde pijler) is er niet beschikbaar.

MyPension.be
Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen

Het luik ‘wettelijk pensioen’ toont onder meer een overzicht van de loopbaanjaren die meetellen voor uw wettelijk pensioen.

U ziet er op welke datum u op pensioen kan gaan en welk bedrag u maandelijks zal ontvangen na pensionering.

Het luik ’aanvullend pensioen’ bevat een overzicht van alle aanvullende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten.

Het betreft zowel de pensioenplannen waarbij u als actieve werknemer of actieve zelfstandige bent aangesloten als de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling.

 

De gegevens over uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op Op deze website vindt u een overzicht van al uw pensioenrechten samen op één plaats:

van uw wettelijk pensioen (eerste pijler);
van het aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt als zelfstandige en/of als werknemer.

Werknemers: Meer info
worden ieder jaar begin september geactualiseerd. U kan ze op de website raadplegen en downloaden in een PDF-document dat u kan uitprinten.

Informatie op mypension.be

De informatie op mypension.be wordt aangeleverd door uw pensioeninstelling. Pensioeninstellingen hebben elk jaar tot 31 augustus de tijd om de stand van uw aanvullende pensioenrechten op 1 januari van dat jaar door te geven. Dit wil zeggen dat indien u mypension.be raadpleegt vóór 31 augustus, het mogelijk is dat de informatie nog niet volledig up to date is.

Vermelde bedragen

Hou er rekening mee dat de vermelde bedragen bruto-bedragen zijn. Bij de uitbetaling van uw aanvullend pensioen zullen er nog belastingen worden ingehouden.

Laat zeker uw persoonlijk e-mailadres achter op www.mypension.be, zodat u per e-mail wordt verwittigd telkens er nieuwe informatie beschikbaar is.