search_api_autocomplete

Wie kan een VAPZ-overeenkomst sluiten?

Alle zelfstandigen (in hoofdberoep of bijberoep), meewerkende echtgenoten en helpers die socialezekerheidsbijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan het minimum van een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen een Vrij Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
voor Zelfstandigen (VAPZ) sluiten.