search_api_autocomplete

De nalatenschap of de wettelijke erfgenamen

On this page

De nalatenschap

Als in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
wordt vermeld dat bij overlijden een overlijdensvergoeding wordt uitgekeerd aan 'de nalatenschap', dan wordt deze vergoeding uitbetaald volgens de wettelijke regels van erfopvolging. Dit wil zeggen dat de overlijdensvergoeding wordt verdeeld volgens dezelfde regels als diegenen die gelden voor uw overige bezittingen. Als u een testament heeft opgesteld, wordt rekening gehouden met de inhoud daarvan.

Indien een erfgenaam de nalatenschap verwerpt, zal hij zijn deel van de overlijdensvergoeding ook niet ontvangen.

Voorbeeld: Marc heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen

Door een ongeval is zijn dochter Sofie overleden.

Bij het overlijden van Marc wordt de overlijdensvergoeding van 12.000 euro verdeeld volgens de wettelijke erfopvolgingsregels, waarbij zijn kinderen in principe elk de helft ontvangen. Door het overlijden van Sofie, wordt haar deel verdeeld over haar 3 kinderen.

Johan krijgt 6.000 euro. Het deel van Sofie (6.000 euro) wordt verdeeld over haar kinderen. Hilde, Inge en Tom krijgen dus elk 2.000 euro. 

Schematische voorstelling van de nalatenschap

De wettelijke erfgenamen (zonder vermelding van hun namen)

Als in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
wordt vermeld dat bij overlijden een overlijdensvergoeding wordt uitgekeerd aan de “wettelijke erfgenamen”, dan wordt deze vergoeding in gelijke delen verdeeld onder alle personen die volgens de wet uw erfgenamen zijn.

In dit geval valt de overlijdensvergoeding niet in de nalatenschap. Dit betekent dat wettelijke erfgenamen die de nalatenschap verworpen hebben, wel hun deel van de overlijdensvergoeding kunnen ontvangen.

Voorbeeld: Marc heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen

Door een ongeval is zijn dochter Sofie overleden.

Bij het overlijden van Marc wordt de overlijdensvergoeding van 12.000 euro in gelijke delen verdeeld onder zijn wettelijke erfgenamen.

Johan, Hilde, Inge en Tom krijgen elk 3.000 euro.

Schematische voorstelling van de wettelijke erfgenamen

Overlijdensdekkingen bij een verzekeringsonderneming

Een nieuwe wet heeft ervoor gezorgd dat bij alle overlijdensdekkingen die beheerd worden door een verzekeringsonderneming en die voorzien in een uitkering aan de 'wettelijke erfgenamen', toch wordt uitgekeerd aan 'de nalatenschap'. Deze regel geldt niet voor overlijdensdekkingen die beheerd worden door een pensioenfonds.