search_api_autocomplete

De uitbetaling van het aanvullend pensioen

De uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt niet beschouwd als 'loon', maar als een aanvullend sociaal voordeel. Hierdoor zijn er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op dit bedrag. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% afgehouden.

Het aanvullend pensioenkapitaal wordt bij uitbetaling niet progressief belast, maar onderworpen aan een voordelig belastingtarief tussen de 10 en 20%, afhankelijk van de leeftijd waarop het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
wordt uitbetaald.