search_api_autocomplete
Home

De variabele elementen waarmee bij de berekening van de verworven reserves en de verworven prestaties wordt rekening gehouden

De variabele elementen zijn die persoonlijke gegevens waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, zoals bijvoorbeeld uw loon, leeftijd, aantal dienstjaren, de burgerlijke staat, het geraamde wettelijk pensioen, enz.

Deze elementen kunnen wijzigen doorheen de tijd, bijvoorbeeld wanneer u een loonsverhoging krijgt, u huwt of gaat samenwonen…. Daarom spreekt men van variabele elementen.

Belangrijk om pensioenfiche na te kijken ...

Het is belangrijk om op de pensioenfiche na te kijken of de variabele elementen juist zijn. Deze worden immers gebruikt voor de berekening van uw aanvullend pensioen.