search_api_autocomplete
Home

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Wat is de FSMA?

Sinds 1 april zijn de bevoegdheden van de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) verdeeld tussen de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB). De FSMA is onder andere bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten (de zogenaamde ‘tweede pijler‘).

Wat is de bedoeling van deze FAQ?

De Belgische levensverzekeringsmaatschappij Apra Leven is op 4 maart 2011 ontbonden en in vereffening gesteld. Personen die verzekerd zijn bij Apra Leven vinden hieronder meer uitleg over de situatie en waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Als FSMA zien we toe op de naleving van de sociale wetgeving op de tweede pensioenpijler. Daarom volgen we bij de vereffening van Apra Leven op wat er gebeurt met de aanvullende pensioenregelingen. Het gaat om de groepsverzekeringen voor werknemers en het aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Deze FAQ bevat dan ook vooral informatie voor de personen met zo'n verzekering bij Apra Leven.

Het is onze bedoeling zo concreet mogelijk te antwoorden op de meest voorkomende vragen. We kozen ervoor om elke vraag afzonderlijk zo volledig mogelijk te beantwoorden. Daarom vindt u sommige zinnen en paragrafen op verschillende plaatsen terug.

We benadrukken dat de FAQ in eerste instantie is bedoeld voor het grote publiek en zeker niet mag gezien worden als een volledig technisch-juridisch onderbouwde toelichting van de wetgeving op de aanvullende pensioenen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van toch wel ingewikkelde problemen te bevorderen hebben we er de voorkeur aan gegeven om geen rekening te houden met alle in de wetgeving voorziene nuances en uitzonderingen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden onvolledig zijn of niet aangepast zijn aan uw bijzondere situatie.

Wij raden u dan ook aan om u te wenden tot uw syndicale organisatie of een advocaat voor bijkomend juridisch advies en bijstand. Wij kunnen immers niet garanderen dat iedereen het eens is met onze antwoorden: bij een betwisting tussen werknemers en hun (ex-)werkgever over de uitvoering van de pensioenverplichtingen van de werkgever, zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd om een beslissing te nemen.

De vragen zijn ingedeeld in verschillende categorieën:

A. Vereffening van Apra Leven en contactgegevens

B. Achtergrondinformatie over de wetgeving op de aanvullende pensioenen

C. FAQ bestemd voor aangeslotenen bij groepsverzekeringen beheerd door Apra Leven

D. FAQ bestemd voor werkgevers die groepsverzekeringen voor hun personeel bij Apra Leven hadden afgesloten