search_api_autocomplete

Gedragsregels (MiFID)

'Markets in Financial Instruments Directive' (MiFID) is een Europese beleggingsrichtlijn. Deze richtlijn heeft drie doelstellingen:

 1. Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten.
 2. Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten.
 3. Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.

 

  Brochure
  Wetgeving
  Wetten
  Koninklijke besluiten
  Reglementen
  Europese wetgeving
  Circulaires, mededelingen en praktijkgids
  Mededelingen
  ESA-richtsnoeren
  ESMA-richtsnoeren
  Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
  Toezichtsinstrumenten
  FSMA-standpunten