search_api_autocomplete

Gedragsregels (MiFID)

'Markets in Financial Instruments Directive' (MiFID) is een Europese beleggingsrichtlijn. Deze richtlijn heeft drie doelstellingen:

  1. Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten.
  2. Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten.
  3. Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.

 

Brochure
Wetgeving
Europese wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
ESA-richtsnoeren
ESMA-richtsnoeren
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Toezichtsinstrumenten
FSMA-standpunten