Professionelen

'Markets in Financial Instruments Directive' (MiFID) is een Europese beleggingsrichtlijn. Deze richtlijn heeft drie doelstellingen:

  1. Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten.
  2. Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten.
  3. Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.