search_api_autocomplete

Gedragsregels (IDD)

De IDD-richtlijn die in Belgisch recht is omgezet met de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, voert informatievereisten en gedragsregels in voor alle distributeurs van verzekeringsproducten (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen). Zo zijn de verzekeringsdistributeurs verplicht om de belangen van hun klanten op een eerlijke, billijke en professionele wijze te behartigen.

Brochure
Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Europese wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Toezichtsinstrumenten
Werkprogramma's
FSMA-standpunten
Europese documenten