search_api_autocomplete
Home

Hoe wordt het aanvullend pensioen beheerd in een verzekeringsproduct met gewaarborgd rendement (tak 21)?

On this page

In een tak 21 verzekeringsproduct bestaat het Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
uit een door de verzekeraar gewaarborgde rentevoet en een In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
Werknemers: Meer info.
.

1. De gewaarborgde rentevoet

De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
worden jaar na jaar gekapitaliseerd aan de gewaarborgde rentevoet. Ook de ontvangen De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
wordt gekapitaliseerd zodat ze op haar beurt De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
opbrengt. Let op: er worden soms ook kosten en taksen aangerekend.

De rentevoet die de verzekeringsondernemingen mogen waarborgen, wordt door de wetgeving begrensd. De huidige maximale rentevoet bedraagt 2%. De rentevoet die verzekeringsondernemingen vandaag in de praktijk aanbieden, ligt meestal echter veel lager. Er is wettelijk geen minimale gewaarborgde rentevoet vastgelegd.

Negatief rendement

Het rendement zou in de praktijk ook negatief kunnen zijn als de aangerekende kosten hoger zijn dan de gewaarborgde rentevoet.

Voorbeeld

De verzekeringsonderneming waarborgt een jaarlijkse rentevoet van 1%.

De blauwe lijnen geven de bijdragen weer die jaarlijks aan de verzekeringsonderneming worden gestort.

De groene lijn toont de evolutie van de opgebouwde reserves, die jaarlijks aangroeien met een rentevoet van 1%. In de grafiek wordt verondersteld dat de verzekeringsonderneming geen winstdeelnames toekent en geen kosten aanrekent.

De verzekeringsonderneming waarborgt een jaarlijkse rentevoet van 1%

2. Winstdeelname

Als de beleggingsresultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij een In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
Werknemers: Meer info.
toekennen. Dit is een bijkomend Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
bovenop de gewaarborgde rentevoet. Het bedrag van de In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
Werknemers: Meer info.
kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist. Winstdeelnames mogen nooit op voorhand worden gewaarborgd. Het kan dus ook gebeuren dat er voor een bepaald jaar helemaal geen In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
Werknemers: Meer info.
wordt toegekend.

3. Kan de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet wijzigen?

De rentevoeten die verzekeringsondernemingen waarborgen, kunnen wijzigen. De impact van zo’n wijziging op lopende pensioenovereenkomsten hangt af van het soort verzekeringsovereenkomst. Grosso modo kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie types van verzekeringsovereenkomsten:

Contracten met een garantie op toekomstige bijdragen

Bij sommige verzekeringsovereenkomsten geldt de gewaarborgde rentevoet voor alle Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die worden gestort; zowel voor de reeds betaalde als voor de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
. Wanneer de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet wijzigt:

 • zal de op dat moment aanwezige reserve in de toekomst verder worden gekapitaliseerd aan de initieel gewaarborgde rentevoet;
 • zullen ook de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  blijven genieten van de rentevoet; en
 • geldt de gewijzigde rentevoet enkel voor eventuele toekomstige stijgingen van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  .

Dit worden contracten met constante (jaar) Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
genoemd.

Schematische voorstelling: bijdragen

Voorbeeld

Jan werkt als zelfstandige en stort elk jaar 150 euro in zijn VAPZ-overeenkomst.

De verzekeringsonderneming beheert zijn bijdragen in een tak 21 verzekeringsproduct met een gewaarborgde rentevoet van 2%.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal reserves Jan

1

150 euro

150 euro

2%

3 euro

153 euro

2

150 euro

303 euro

(153 + 150)

2%

6,06 euro

309,06 euro

3

150 euro

459,06 euro

(309,06 + 150)

2%

9,18 euro

468,24 euro

In het 4e jaar vermindert de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet naar 1%. Dit heeft geen gevolg voor Jan: de door hem reeds opgebouwde reserve blijft genieten van de initieel gewaarborgde rentevoet van 2%. Dit geldt ook voor de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
, zolang het bedrag ervan hetzelfde blijft.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal

4

150 euro

 

618,24 euro

(468,24 + 150)

2%

12,36 euro

630,60 euro

Jan besluit het jaar nadien om een bijdrage van 200 euro te storten. Hiervan zal 150 euro nog gekapitaliseerd worden aan 2% en 50 euro aan 1%.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal

5

150 euro

 

 

 

50 euro

780,60 euro

(630,60 + 150)

 

 

50 euro

2%

15,61 euro

 

 

1%

0,50 euro

             796,71 euro

Contracten zonder garantie op toekomstige bijdragen

Bij deze verzekeringsovereenkomsten geldt de gewaarborgde rentevoet enkel voor de reeds betaalde Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
en niet voor de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
. Voor die toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
kan de verzekeringsonderneming de gegarandeerde rentevoet verhogen of verlagen.

Wanneer de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet wijzigt,:

 • wordt de aangepaste rentevoet toegepast op alle nieuwe Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  die worden gestort na de aanpassing;
 • worden de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  die in het verleden werden gestort (dus de reeds aanwezige reserve) verder gekapitaliseerd aan de initieel gewaarborgde rentevoet.

Op die manier is het mogelijk dat verschillende Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
aan een verschillende rentevoet worden gekapitaliseerd.

Dit soort overeenkomsten wordt in het jargon 'overeenkomsten met opeenvolgende koopsommen' genoemd

Schematische voorstelling: overeenkomsten met opeenvolgende koopsommen

Voorbeeld

Jan werkt als zelfstandige en stort elk jaar 150 euro in zijn VAPZ-overeenkomst. De verzekeringsonderneming beheert de bijdragen in een tak 21 verzekeringsproduct met een gewaarborgde rentevoet van 2%.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal reserves Jan

1

150 euro

150 euro

2%

3 euro

153 euro

2

150 euro

303 euro

(153 + 150)

2%

6,06 euro

309,06 euro

3

150 euro

459,06 euro

(309,06 + 150)

2%

9,18 euro

468,24 euro

In het 4e jaar vermindert de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet naar 1%. De door Jan reeds opgebouwde reserve blijft genieten van de initieel gewaarborgde rentevoet van 2%. Op de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
wordt echter de aangepaste rentevoet van 1% toegepast.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal

4

 

 

 

 

 

150 euro

 

468,24 euro

 

 

 

150 euro

2%

9,36 euro

 

 

1%

1,5 euro

           629,10 euro

Contracten met garantie voor beperkte duurtijd

Bij deze verzekeringsovereenkomsten geldt de gewaarborgde rentevoet niet tot de pensioenleeftijd, maar slechts voor een beperkte duurtijd: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar,…. Na afloop van die periode wordt een nieuwe gewaarborgde rentevoet vastgelegd. De nieuwe rentevoet wordt toegepast op de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die nadien worden gestort, maar ook op de verdere kapitalisatie van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die in het verleden al werden gestort (dus de reeds aanwezige reserve). Dit is vergelijkbaar met de werking van een spaarboekje.

Voorbeeld

Jan werkt als zelfstandige en stort elk jaar 150 euro in zijn VAPZ-overeenkomst.

De verzekeringsonderneming beheert de bijdragen in een tak 21 verzekeringsproduct met een gewaarborgde rentevoet van 2% voor een beperkte tijd van 3 jaar.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal reserves Jan

1

150 euro

150 euro

2%

3 euro

153 euro

2

150 euro

303 euro

(153 + 150)

2%

6,06 euro

309,06 euro

3

150 euro

459,06 euro

(309,06 + 150)

2%

9,18 euro

468,24 euro

In het 4e jaar vermindert de verzekeringsonderneming de gewaarborgde rentevoet naar 1%. Na deze datum zullen zowel de door Jan reeds opgebouwde reserve als de toekomstige Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
worden gekapitaliseerd aan 1%.

Jaar

storting

bedrag op rekening

Gewaarborgde rentevoet

Totaal

4

 

 

 

 

 

150 euro

 

468,24 euro

 

 

 

150 euro

1%

4,68 euro

 

 

1%

1,50 euro

             624,42 euro