search_api_autocomplete

Hoeveel kan u bijdragen?

U bent niet verplicht om elk jaar Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
te betalen of om de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
gedurende uw hele carrière te storten. U bepaalt zelf, tot een bepaald plafond, de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die u wil betalen.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn, mogen de VAPZ- Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
niet hoger zijn dan 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug, met een maximumplafond van 3.965,77 euro voor het jaar 2024.

Wie kiest voor een ‘sociale VAPZ-overeenkomst, mag tot 9,40% van het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden storten (met een maximum van 4.562,82 euro voor het jaar 2024). Minstens 10% van deze bijdrage moet worden toegewezen aan het solidariteitsluik.

Deze maxima gelden per jaar. U kan zelf kiezen of u de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
in één maal betaalt of gespreid over het jaar (bijvoorbeeld maandelijks).

Het is niet verplicht om elk jaar een bijdrage te storten, maar als u een bijdrage stort, moet deze minstens 100 euro zijn. Dit minimumbedrag mag betaald worden, ongeacht het bedrag van uw beroepsinkomsten.

U start als zelfstandige

Indien u net uw activiteit als zelfstandige start, kan de bijdrage niet berekend worden op het beroepsinkomen van 3 jaar terug. In dat geval worden bovenstaande percentages berekend op het inkomen dat als basis dient voor de berekening van de bijdragen voor de sociale zekerheid (of op aanvraag op het minimum inkomen).

Tussekomst van het RIZIV

De tussenkomst van het RIZIV, voorzien voor sommige zelfstandigen in de medische sector, wordt bij de berekening van het maximumplafond buiten beschouwing gelaten.