search_api_autocomplete

Gedragsregels beschermen consumenten

Twee FSMA-medewerksters vertrekken met de fiets

Ondernemingen onder toezicht van de FSMA moeten consumenten op loyale, billijke en professionele wijze behandelen. Ze moeten beschikken over een passende organisatie en volgen bepaalde procedures zodat ze consumenten een correcte en zorgvuldige behandeling kunnen verzekeren bij het verlenen van financiële diensten. De FSMA doet onder meer inspecties om te controleren of de ondernemingen onder haar toezicht deze gedragsregels naleven.

 • Naleving van de gedragsregels

  Gedragsregels in de banksector: bepaalde MiFID-regels blijven een uitdaging in de praktijk

  Gedragsregels in de verzekeringssector: toezichtsacties over de IDD-gedragsregels

  Praktijkgids IDD-gedragsregels

  De erkende complianceofficers vervullen een sleutelfunctie bij de toepassing van de gedragsregels
   

 • De inspecties in 2021
   

Lees meer ...