search_api_autocomplete
Home

Dossierbeheerder voor de dienst Toezicht op de verzekeringsproducten en de aanvullende pensioenen

Waar kom je terecht

Je wordt als dossierbeheerder tewerkgesteld in een dienst met een drieledige toezichtsopdracht. 

Vooreerst houdt de dienst toezicht op de verzekeringsproducten (zowel leven als niet-leven). Hierbij gaat de dienst na of bij de commercialisering van die producten transparante precontractuele informatie wordt verstrekt, en of de aangeboden producten nuttig zijn voor de consument (Value for Money). 

Daarnaast heeft de dienst een dubbele opdracht op het vlak van aanvullende pensioenen. Enerzijds staat de dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). Dit zijn de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de dienst belast met het sociale toezicht op de tweede pensioenpijler. Deze pijler betreft de aanvullende pensioenen die worden opgebouwd in het kader van een beroepsactiviteit, ongeacht of die door een IBP of door een verzekeringsonderneming worden beheerd.

Je staat, binnen een afzonderlijk team, in voor verschillende taken ter ondersteuning van een multidisciplinaire groep medewerkers (juristen, economisten en actuarissen).

Wat houdt je functie in?

 • Je controleert de reclame die bij de commercialisering van verzekeringsproducten wordt verspreid. Daarbij gebruik je met name de tools waarover de FSMA beschikt (bv. een webscrapingtool).
 • Je volgt de rapportering van de IBP’s (pensioenfondsen) op.
 • Je staat in eerste lijn in voor het toezicht op bepaalde aspecten van de organisatie van een pensioenfonds, zoals onder meer de fit & proper-screening van de kandidaten voor een gereglementeerde functie.
 • Je verzamelt en verwekt informatie van diverse aard, op basis waarvan specifieke verslagen zullen worden opgesteld.
 • Je beantwoordt uiteenlopende vragen om informatie over de toezichtsdomeinen, vooral inzake de rapporteringsaspecten.

Welke kennis, ervaring en competenties heb je te bieden?

 • Je hebt een bachelordiploma. De oriëntatie boekhouding, verzekeringen of financiën is een troef.
 • Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Frans. Je hebt een praktische kennis van het Engels.
 • Je bent analytisch ingesteld.
 • Je bent flexibel en goed georganiseerd, en je kan prioriteiten stellen. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Ervaring op het vlak van verzekeringen of aanvullende pensioenen is niet vereist. Een uitgesproken belangstelling voor die sectoren is wel een pluspunt.
 • Je kan goed overweg met de gebruikelijke Microsoft Office-applicaties (Outlook, Word, Excel …).
 • Het is een troef als je vertrouwd bent met SharePoint.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.