search_api_autocomplete
Home

Expert financiële rapportering voor de dienst toezicht op de financiële informatie

 • Je wil bijdragen tot een goed functionerende financiële markt in België en het vertrouwen van het publiek in de beurs.
 • Je bent geboeid door financiële rapportering
 • Je bent een teamspeler en je houdt ook van individueel onderzoekswerk

Kom dan ons team op de FSMA versterken!

Beleggers hebben betrouwbare en correcte informatie nodig over ondernemingen om met kennis van zaken een investeringsbeslissing te nemen. Als een vennootschap niet aan haar informatieverplichtingen ten aanzien van het publiek voldoet kan de FSMA hiertegen optreden. Daarnaast draagt de FSMA ook indirect bij tot een verbetering van de kwaliteit van de financiële informatie (bv. via de publicatie van aanbevelingen, de deelname aan (internationale) overlegorganen,…).

WAT WORDT JE FUNCTIE?

 • Samen met de andere medewerkers van de dienst ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële informatie die vennootschappen genoteerd op Euronext Brussels verspreiden (geconsolideerde jaarrekeningen, halfjaarlijkse financiële verslagen, financiële informatie in beursintroductieprospectussen en overnameprospectussen).
 • Je bestudeert de activiteiten van beursgenoteerde ondernemingen en hoe die boekhoudkundig worden vertaald.
 • Je gaat na of de investeerders op een passende wijze worden geïnformeerd over de resultaten, cash flows, positie en belangrijke transacties.
 • Je gaat na of er geen inbreuken op de IFRS blijken uit de gepubliceerde rekeningen of uit informatie ingewonnen bij de onderneming en haar commissaris. Je overlegt met de vennootschap en de commissaris over de verstrekte informatie en de toegepaste regels. Je luistert vanuit een open geest naar de aangevoerde argumenten.
 • Je streeft naar verbetering van de financiële informatie.
 • In geval van inbreuken stel je passende maatregelen voor aan het directiecomité van de FSMA.
 • Je bereidt het overleg voor dat de FSMA moet plegen binnen ESMA met haar Europese collega-toezichthouders over de consistente toepassing van IFRS en neemt deel aan discussies met buitenlandse collega’s.
 • Je neemt deel aan het a priori onderzoek van de inhoud van het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer een onderneming naar de beurs gaat, waarbij je focust op de financiële informatie.
 • Je overlegt regelmatig met je collega’s over de toepassing van en (potentiële) inbreuken op de IFRS en de beste aanpak tot verbetering van financiële informatie.
 • Je voert thematische boekhoudkundige reviews uit bij verschillende ondernemingen. Op basis hiervan stel je aan het directiecomité van de FSMA aanbevelingen aan de beursgenoteerde ondernemingen voor tot verbetering van de financiële informatie.
 • Je beoordeelt waarderingen in overnameprospectussen op hun methodologische correctheid, interne consistentie en gaat na of er passende informatie wordt verstrekt.

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je hebt een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen, handels- en financiële wetenschappen of handelsingenieur. Een specialisatie in IFRS of financiële analyse is een pluspunt.
  of
  je hebt een masterdiploma rechten. Een bijkomende financiële oriëntatie (m.b.t. financiële analyse / IFRS) is een troef.
 • Je hebt minimum een drietal jaar nuttige ervaring (bv. in audit, consulting, financiële afdeling binnen een bedrijf, financieel analist, onderzoeker). Een langere ervaring wordt zeker gewaardeerd.
 • Je bent vertrouwd met IFRS en bij voorkeur ook met technieken voor waardering van ondernemingen en courant gebruikte financiële instrumenten (of je bent bereid om kennis van die technieken te verweven).
 • Je kan contacten onderhouden en onderhandelingen voeren met de bedrijfsleiding van de gecontroleerde ondernemingen.
 • Je hebt een analytische ingesteldheid in combinatie met gevoel voor synthese. Je werkt nauwkeurig;
 • Je bent kritisch ingesteld en hebt zin voor zelfstudie. Je haalt energie uit het opvolgen van een continue evoluerende materie en de mogelijkheid om diepgaand onderzoek te voeren;
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel,...).

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de kosten naar/van het werk, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (enkele dagen per week telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.