search_api_autocomplete
Home

Jurist bij de cel Beheer van de bankierseed

Wil je als jurist bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken en word jurist bij de cel Beheer van de bankierseed!

WAT WORDT JE FUNCTIE?

De reglementering rond de bankierseed, die op (tien)duizenden actoren in de banksector toepasselijk zal zijn, treedt binnenkort in werking. Binnen deze reglementering is een belangrijke opdracht weggelegd voor de FSMA. 

De FSMA moet verschillende aspecten van de bankierseed beheren, zoals de eedafneming van bepaalde personen, het toezicht op de eedaflegging door alle bankdienstverleners, het bijhouden van een register van tuchtsancties en beroepsverboden, de uitgifte - op vraag van personen - van het bewijs dat hen geen beroepsverbod is opgelegd, enz. 

De FSMA is eveneens de bevoegde autoriteit voor de bijhorende tuchtregeling. Ernstige aanwijzingen van tuchtinbreuken worden onderzocht door de (adjunct-)auditeur van de FSMA, die zich informatie kan laten bezorgen door iedereen en die ook hoorzittingen kan organiseren. Na afloop van zijn onderzoek, wordt een onderzoeksverslag opgesteld. Pas na dat onderzoek, kan de FSMA de bankdienstverlener eventueel een tuchtsanctie opleggen.

De cel ‘Beheer van de bankierseed’ staat in voor deze opdracht van de FSMA, zowel op juridisch als op operationeel vlak. 

WAT BRENG JIJ IN?

De dienst zoekt naar een jurist, die een functie zal vervullen met gaandeweg een meer diverse invulling.

In een eerste fase (voorbereiding van de inwerkingtreding van de bankierseed) word je belast met de organisatie van de eedaflegging voor de FSMA, de communicatie naar de banksector toe en de opzetting van een klachtenkanaal, een register voor tuchtsancties en een register voor beroepsverboden.

In een tweede fase (na de inwerkingtreding van de bankierseed) wordt je functie uitgebreid met de behandeling van klachten en het onderzoek van tuchtdossiers. Je staat dan in voor:

 • De aftoetsing van ingediende klachten op hun ontvankelijkheid
 • De behandeling van geopende tuchtdossiers
 • Het verrichten van onderzoek om de relevante feiten in tuchtdossiers in kaart te brengen 
 • Het analyseren van de feiten vanuit juridisch oogpunt en de aftoetsing ervan aan de tuchtregels
 • Het afronden van tuchtdossiers via de opstelling van onderzoeksverslagen, waarin wordt beoordeeld of er sprake is van een inbreuk op de tuchtregels 

Indien de gestelde prioriteiten het toelaten, krijg je ook de mogelijkheid om in de toekomst je vaardigheden als onderzoeker en je deskundigheid op het vlak van procedures verder aan te scherpen door ondersteuning te bieden aan de cel ‘Auditoraat’ binnen de dienst. De auditeur speelt een rol bij de administratieve sanctieprocedure van de FSMA door onderzoeken te verrichten in alle toezichtsdomeinen van de FSMA (vb. misbruik van voorwetenschap, marktmanipulatie, inbreuken op de prospectuswetgeving, enz.). 

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten
 • Je hebt kennis van financiële wetgeving of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven
 • Je hebt min. 3 jaar ervaring in financieel, straf- en/of administratief recht of een andere relevante rechtstak
 • Je hebt een analytische ingesteldheid in combinatie met gevoel voor synthese
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans
 • Je bent in staat om je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en gestructureerde manier uit te drukken
 • Je bent een teamspeler die evengoed zelfstandig kan werken
 • Je toont een professionele ingesteldheid

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument
 • Opportuniteit om mee aan de wieg te staan van de invulling van een nieuwe opdracht van de FSMA
 • Divers takenpakket, waarbij zowel je juridische als operationele kwaliteiten zullen worden aangescherpt 
 • Competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerkosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdragen in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankverlofdagen, enz.)
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Flexibele uurroosters
 • Goede werk-privébalans (mogelijkheid tot telewerk)
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit
 • Vlotte bereikbaarheid van de kantoren in het centrum van Brussel

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.