search_api_autocomplete
Home

Jurist voor de dienst Toezicht op de verzekeringsproducten en de aanvullende pensioenen

Waar kom je terecht? 

Je wordt als jurist tewerkgesteld in een dienst die een drieledige toezichtsopdracht heeft. 

Vooreerst houdt de dienst toezicht op verzekeringsproducten (zowel leven als niet-leven). Hierbij gaan we na of de marketing van deze producten gepaard gaat met transparante precontractuele informatie en of de aangeboden producten nuttig zijn voor de consument (Value for Money). 

Anderzijds heeft de dienst een tweeledige opdracht op het gebied van de aanvullende pensioenen. Enerzijds staat de dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). Dit zijn de zogenaamde pensioenfondsen. Daarnaast is de dienst belast met het sociale toezicht op de tweede pensioenpijler. Deze pijler slaat op de aanvullende pensioenen die worden opgebouwd in het kader van een beroepsactiviteit, ongeacht of ze door een IBP of door een verzekeringsonderneming worden beheerd.

Je opdracht situeert zich vooral op het domein van het toezicht op de aanvullende pensioenen. 

Wat houdt je functie in?

 • Bij het prudentieel toezicht maak je deel uit van een multidisciplinair team van actuarissen, economisten en juristen. Je hebt de bijzondere opdracht de meer institutionele aspecten van de IBP's te bekijken. Je onderzoekt of de instelling voldoet aan de wettelijke vereisten inzake o.a. rechtsvorm, statuten, …. Verder ga je na of de organisatie van de instelling passend is om te voldoen aan de vereisten van goed bestuur. 
 • Het sociaal toezicht is gericht op de controle op de sociale pensioenwetgeving. Deze wetgeving richt zich op de omkadering van de pensioentoezegging en regelt in hoofdzaak de rechten en verplichtingen van de verschillende betrokken partijen (inrichters, aangeslotenen en pensioeninstellingen). Je wordt in de eerste plaats betrokken bij het gestructureerd sociaal toezicht. Daarnaast behandel je allerlei vragen om verduidelijking of interpretatie van de wetgeving en klachten van aangeslotenen. Ten slotte neem je ook deel aan projecten die gericht zijn op financiële educatie inzake aanvullende pensioenen. 

Welke kennis, ervaring en competenties heb je te bieden?

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten. Een specialisatiediploma in pensioen- of verzekeringsrecht is een troef.
 • Je bent vertrouwd met de materies van aanvullende pensioenen en levensverzekeringen of je bent bereid je grondig in te werken in deze 
 • Kennis en/of belangstelling voor arbeidsrechtelijke of sociaalrechtelijke materies is een troef.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en je hebt een goede beheersing van het Engels.
 • Je bent analytisch ingesteld en weet dit te combineren met uitstekende synthesevaardigheden. Jouw troeven zijn nauwkeurigheid en professionaliteit.
 • Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je bent een teamspeler maar werkt evengoed zelfstandig.
 • Je streeft naar voortdurende verbetering.
 • Je beheerst de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...).

Wat bieden wij jou 

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur. 
 • Werk met een belangrijke maatschappelijke impact: je draagt bij aan de bescherming van de consument. 
 • Een competitief verloningspakket met een waaier aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays, ...). 
 • Goede work/life balans (enkele dagen telewerk per week).
 • Flexibele uurroosters. 
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel. 
 • Tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.