search_api_autocomplete
Home

Jurist of economist bij de dienst Toezicht op de door de vennootschappen verspreide informatie - cel Emissies

Wil je als jurist of economist bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken

en word jurist of economist bij de dienst ‘Toezicht op de door de vennootschappen verspreide informatie’ en meer bepaald bij de cel ‘Emissies’!

WAAR KOM JE TERECHT?

Je wordt tewerkgesteld bij de dienst ‘Toezicht op de door de vennootschappen verspreide informatie’, meer bepaald bij de cel ‘Emissies’.

Je bent, samen met de andere medewerkers van deze cel, verantwoordelijk voor het toezicht op niet-genoteerde vennootschappen die een openbaar beroep doen op het spaarwezen (waaronder crowdfunding/-lending, tax shelter, coöperatieve aandelen, …). Dit toezicht spitst zich toe op het a priori onderzoek van de inhoud van prospectussen die zullen worden gepubliceerd naar aanleiding van openbare aanbiedingen en het a posteriori toezicht op de informatienota’s. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volledigheid, consistentie en begrijpbaarheid van de informatie in dergelijke prospectussen of informatienota’s. In het kader van emissiedossiers door genoteerde vennootschappen, werkt de dienst nauw samen met de dienst die toezicht houdt op de door de genoteerde vennootschappen verspreide informatie.

WAT WORDT JE FUNCTIE?

Als jurist of economist werk je samen met je collega’s juristen en economisten binnen de dienst mee aan het toezicht op de informatieverstrekking door de niet-genoteerde vennootschappen.

WAT BRENG JIJ IN?

 • Je hebt een master in de rechten, een master in de toegepaste economische wetenschappen, een master in de handels- en financiële wetenschappen of een master handelsingenieur
 • Als jurist heb je bij voorkeur een bijkomende vorming in een economische richting gevolgd; als economist heb je bij voorkeur een bijkomende juridische vorming gevolgd
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de financiële markten
 • Je beschikt over een proactieve ingesteldheid en sterke analytische en synthetische vaardigheden
 • Je bent in staat om op hoog niveau contacten te onderhouden en onderhandelingen te voeren met de gecontroleerde ondernemingen
 • Je hebt het vermogen om over technische materie op een heldere manier te communiceren
 • Je bent een teamspeler die evengoed zelfstandig kan werken
 • Je troeven zijn leergierigheid en oplossingsgerichtheid
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...)
 • Bij voorkeur heb je enkele jaren werkervaring als advocaat gespecialiseerd in financieel of vennootschapsrecht, als financieel analist, als auditor of als lid van het departement "Markten" of "Corporate" van een financiële instelling (of enige andere gelijkaardige werkervaring)
 • Je hebt affiniteit met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur
 • Een boeiend en veelzijdig takenpakket
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden in een kwalitatief hoogstaande werkomgeving met een hoge werktevredenheid
 • Een collegiale werksfeer, flexibele uurroosters en mogelijkheid tot telewerk
 • Vlotte bereikbaarheid in het centrum van Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.