search_api_autocomplete
Home

Aanpassing van de informatie aanvullende pensioenen

Nieuws
Pensioenen: een man steekt enkele muntstukken in een spaarvarken voor zijn toekomstig pensioen  terwijl hij zijn uitgaven berekent

De website van de FSMA en de FAQ’s over aanvullende pensioenen vermelden een aantal bedragen die voortvloeien uit de sociale wetgeving inzake aanvullende pensioenen. Deze bedragen werden geactualiseerd.