Nieuws & Waarschuwingen

Rondetafel van de EC over de herziening van de EU-benchmark-verordening

Nieuws
News article
27/11/2019

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, is op uitnodiging van de Europese Commissie, tussengekomen tijdens een panelgesprek in het kader van een rondetafel  over de herziening van de benchmarkverordening (BMR). Het panel handelde over de IBOR-herziening en de mate waarin het kader geschept door de BMR voldoende middelen geeft aan toezichthouders om op te treden ingeval van een stopzetten van een benchmark.

Tijdens het panel onderstreepte de voorzitter uit dat de FSMA op basis van de huidige BMR de nodige maatregelen heeft kunnen nemen om EMMI te vergunnen als beheerder van Euribor én de transitie van de panel-banken naar de hybride methodologie te begeleiden. Hierdoor kan Euribor vandaag worden gebruikt in bestaande en nieuwe contracten.

De voorzitter verduidelijkte dat de roadmap succesvol is geweest, maar dat dit niet betekent dat er geen aanpassingen aan het reglementair kader nodig zijn. Hij wees specifiek op de nood aan het versterken het reglementair kader dat ter beschikking staat van toezichthouders om een stabiel panel van banken te kunnen verzekeren, om toegang te hebben tot marktdata en om de methodologie te doen aanpassen wanneer de benchmark niet langer representatief is. De voorzitter wees er ten slotte ook op dat, hoewel Euribor op middellange termijn blijvend kan worden gebruikt, het zeer belangrijk is dat de werkzaamheden van de private sector inzake mogelijke fall back rates worden voortgezet.

Klik hier voor meer informatie over de consultatie over de herziening van de benchmarkverordening op de website van de Europese Commissie.