search_api_autocomplete
Home

Update fit & proper praktijkgids voor IBP’s

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA heeft een update gepubliceerd van haar praktijkgids over de fit & proper vragenlijsten voor gereglementeerde functies bij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (“IBP”). 

Deze nieuwe praktijkgids (FSMA_2024_06) vervangt Praktijkgids FSMA_2019_16 van 17 juli 2019 (getiteld 'Vragenlijsten te gebruiken bij de benoeming van de leden van de operationele organen en de verantwoordelijken voor een sleutelfunctie en bij de aanstelling van de commissaris en de vereffenaar').

Deze update was nodig om rekening te houden met de ervaring in de praktijk van de laatste jaren en bevat geen wezenlijke nieuwe elementen. In deze praktijkgids geeft de FSMA toelichting bij het gebruik van de vragenlijsten die IBP’s moeten invullen om de FSMA toe te laten te beoordelen of de leden van de operationele organen en de verantwoordelijken voor een sleutelfunctie van de IBP beschikken over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid om hun functie te kunnen uitoefenen. De praktijkgids bevat tevens praktische richtlijnen en verduidelijkingen over een aantal vaak gestelde vragen in dit verband.