search_api_autocomplete

Termijnrekening

Wat is een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waarop geld geplaatst wordt voor een vooraf bepaalde duurtijd. Na het verstrijken van deze periode kan de spaarder weer vrij beschikken over het geld en de erop verworven intrest.

Hoe werkt het?

Een termijnrekening heeft een bepaalde looptijd. Tijdens die looptijd staat het geld vast op de rekening. Op het einde van de looptijd verwerft de spaarder de intresten die hij tijdens de looptijd heeft opgebouwd. De intrest is gedurende de hele looptijd constant en hangt meestal af van de looptijd van de rekening: hoe langer de looptijd, hoe hoger de intrest.

Welke regels gelden er?

Bij de commercialisering van termijnrekeningen gelden er regels inzake de informatie die ter beschikking gesteld moet worden van de cliënt. Ook de reclame voor termijnrekeningen moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Het geld op een termijnrekening valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over en publiciteit voor termijnrekeningen. 

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over termijnrekeningen vindt u op Wikifin.be.

Meer informatie over de garantieregeling vindt u op de website van het Garantiefonds voor financiële diensten.