search_api_autocomplete

Spaarrekening

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een bankrekening voor het aanleggen van een financiële reserve.

Hoe werkt het?

In ruil voor het geld dat u opzijzet op een spaarrekening, ontvangt u een vergoeding of rente. Als u een spaarrekening kiest, vergelijkt u best de kosten en opbrengsten van de spaarrekeningen bij de verschillende banken. U kan hiervoor de Spaarsimulator gebruiken als hulpmiddel.

Met de Spaarcalculator kan u bekijken hoeveel uw spaargeld kan opbrengen, of berekenen hoe lang u voor een bepaald doel moet sparen.

Spaarrekeningen bestaan in verschillende soorten en maten. Er zijn klassieke spaarrekeningen, jongerenspaarrekeningen, babyspaarrekeningen, huurwaarborg-spaarrekeningen, …

Welke regels gelden er?

Voor de meeste spaarrekeningen geldt een verplichte basisrente en een getrouwheidspremie voor bedragen die minstens één jaar onaangeroerd blijven. Dat zijn gereglementeerde spaarrekeningen.

Deze gereglementeerde spaarrekeningen hebben ook een apart fiscaal statuut voor de inkomsten verkregen uit rente. Tot een bepaald bedrag worden deze roerende inkomsten niet belast.

Het geld op een spaarrekening valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Wat doet de FSMA?

Elke spaarrekening heeft een informatiefiche. Die geeft een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de spaarrekening. De fiche bevat onder meer informatie over de berekening van de rente en de kosten.

De FSMA controleert voor elke spaarrekening of de informatiefiche en de reclame de bestaande regelgeving respecteert.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op Wikifin.be.
Meer informatie over de garantieregeling vindt u op de website van het Garantiefonds voor financiële diensten.