search_api_autocomplete

Zichtrekening

Wat is een zichtrekening?

Via een zichtrekening of lopende rekening gebeuren de dagelijkse financiële verrichtingen. Inkomsten, zoals loon of kindergeld, worden op een zichtrekening gestort. Deze rekening wordt ook gebruikt voor betalingen, overschrijvingen of afhalingen van cash geld.

Hoe werkt het?

U kan een zichtrekening op verschillende manieren gebruiken. Met een bankkaart, die aan een zichtrekening is gekoppeld, kan u in een winkel of restaurant betalen of via een betaalautomaat geld afhalen, storten of overschrijven.

Via een zichtrekening kan u ook overschrijvingen doen. Dan schrijft u geld over van uw zichtrekening naar de rekening van een persoon, bedrijf of instelling Wie maandelijks eenzelfde bedrag moet betalen aan dezelfde tegenpartij, bijvoorbeeld voor de aflossing van een lening, kan een permanente opdracht invoeren. Dan wordt het verschuldigde bedrag telkens automatisch overgeschreven van op uw zichtrekening. Wie maandelijks een verschillend bedrag moet betalen aan dezelfde tegenpartij kan automatisch overschrijven via een domiciliëringsopdracht. Hierbij geeft u toestemming om iedere factuur tijdig te betalen via uw zichtrekening.

Aan een rekening en het gebruik ervan, zijn meestal kosten verbonden. Het gaat om kosten voor het beheer, het openen en het afsluiten van de rekening en voor de bankkaarten.

U kan de kosten voor de verschillende rekeningen vergelijken met de Vergelijkingstool zichtrekeningen. Via deze tool ontdekt u welke zichtrekeningen het meest gepast zijn voor u, rekening houdend met uw wensen en behoeften.

Welke regels gelden er?

De transacties die gebeuren via een zichtrekening zijn onderworpen aan de wetgeving inzake de betalingsdiensten.

Het geld op een zichtrekening valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt geen toezicht op de wetgeving inzake de betaaldiensten.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over zichtrekeningen vindt u op Wikifin.be en op de website van de FOD Economie.

Meer informatie over de garantieregeling vindt u op de website van het Garantiefonds voor financiële diensten.