search_api_autocomplete
23.

Moet een kredietgever een inschrijving als kredietbemiddelaar vragen om de activiteit van kredietbemiddeling uit te oefenen?

De kredietgevers die in België een vergunning hebben of zijn geregistreerd, mogen de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen:

Enkel de kredietgevers die over een vergunning of registratie voor de kredietbemiddelingsactiviteit(en) beschikken, mogen die activiteit(en) uitoefenen zonder inschrijving.