search_api_autocomplete
Home
23.

Moet een kredietgever zich inschrijven als kredietbemiddelaar om de activiteit van kredietbemiddeling uit te oefenen?

De kredietgevers die in België een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, mogen de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij bepaalde bijkomende voorwaarden respecteren:

De kredietgevers mogen enkel de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving voor die kredietactiviteit(en) waarvoor zij over een vergunning of registratie beschikken.