search_api_autocomplete
315.

Moeten alle bestuurders en/of effectief leiders van kredietbemiddelaars aan alle beroepskennisvereisten voldoen?

Alle effectief leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddelaars in hypothecair krediet en de bemiddelaars in consumentenkrediet moeten inderdaad steeds aan alle beroepskennisvereisten voldoen.

De bestuurders van bemiddelaars in hypothecair krediet die geen effectief leider zijn, en de effectief leiders die niet de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddelaars in hypothecair krediet en de bemiddelaars in consumentenkrediet moeten hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen voor een examen op het niveau van basiskennis.

Alleen de bestuurders die geen effectief leider de facto verantwoordelijk zijn voor de bemiddelaars in consumentenkrediet, zijn vrijgesteld van het bewijs van de beroepskennis.

Er moet steeds minstens één bestuurder zijn die effectief leider de facto verantwoordelijk is voor de kredietbemiddelingsactiviteit en er toezicht op uitoefent. Deze bestuurder moet over de volledige vereiste theoretische beroepskennis beschikken.

Voor meer informatie over de beroepskennis, zie de vraag "Hoe kan ik nagaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken personen in mijn onderneming voldoen aan de voorwaarden inzake beroepskennis?"