search_api_autocomplete
Home
81.

Wat is een "persoon in contact met het publiek" ("PCP")?

Alle natuurlijke personen die bij een vergunde onderneming of een tussenpersoon, op welke wijze dan ook, in contact staan met het publiek (d.w.z. de cliënten van de onderneming) om aan hen overeenkomsten voor te stellen of er informatie over te verstrekken, gelden als personen in contact met het publiek ("PCP").

Worden beschouwd als PCP:

  • medewerkers die in de "front office werken";
  • medewerkers van callcenters die aan het publiek informatie verstrekken over overeenkomsten.

Worden niet beschouwd als PCP:

  • medewerkers die op een klachtendienst werken;
  • medewerkers die op een "back office" werken;
  • medewerkers die op een juridische dienst werken;
  • medewerkers van callcenters die enkel een doorverwijsfunctie vervullen.

De vraag of iemand al dan niet PCP is, hangt echter niet af van zijn officiële taakomschrijving of zijn aanstelling in die rol, het is een feitenkwestie. Zodra iemand in de praktijk beantwoordt aan de omschrijving van een PCP, moet hij aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

In de grote meerderheid van de gevallen zijn PCP werknemers. Een uitzondering is de meewerkende echtgenoot van een tussenpersoon, die ook PCP kan zijn. Werkende vennoten van een tussenpersoon kunnen ook PCP zijn, op voorwaarde dat ze geen bemiddelingsactiviteiten uitvoeren in eigen naam en/of onder een eigen ondernemingsnummer.

Andere personen die op zelfstandige basis met een vergunde instelling of een tussenpersoon samenwerken, moeten zelf ingeschreven zijn als tussenpersoon, tenzij de samenwerking zich beperkt tot het aanbrengen van klanten.

PCP staan onder toezicht van een verantwoordelijke voor de distributie of, inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, van een effectieve leider.