search_api_autocomplete
81.

Wat is een "persoon in contact met het publiek" ("PCP")?

Alle natuurlijke personen die bij een kredietgever of een tussenpersoon, op welke wijze dan ook, in contact staan met het publiek (d.w.z. de klanten van de onderneming) om aan hen overeenkomsten voor te stellen of er informatie over te verstrekken, worden beschouwd als personen in contact met het publiek ("PCP's").

Worden als PCP's beschouwd:

  • medewerkers die in de frontofficedienst werken;
  • medewerkers van callcenters die aan het publiek informatie verstrekken over overeenkomsten.

Worden niet als PCP's beschouwd:

  • medewerkers die op een klachtendienst werken bij een kredietbemiddelaar of kredietgever;
  • medewerkers die op een juridische dienst werken bij een kredietbemiddelaar of kredietgever;
  • medewerkers van callcenters die enkel een doorverwijsfunctie vervullen.

De vraag of iemand al dan niet een PCP is, hangt echter niet af van zijn officiële taakomschrijving of zijn aanstelling in die rol, het is een feitenkwestie. Zodra iemand in de praktijk aan de definitie van een PCP beantwoordt, moet hij aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

In de meeste gevallen zijn PCP's werknemers. Een uitzondering is de meewerkende echtgenoot van een tussenpersoon, die ook een PCP kan zijn. Werkende vennoten van een tussenpersoon kunnen ook PCP's zijn, op voorwaarde dat ze geen bemiddelingsactiviteiten uitvoeren in eigen naam en/of onder een eigen ondernemingsnummer.

Alle andere personen die op zelfstandige basis met een kredietgever of een tussenpersoon samenwerken, moeten zelf als tussenpersoon ingeschreven zijn, tenzij de samenwerking zich beperkt tot het aanbrengen van klanten.

De PCP's staan onder toezicht van een verantwoordelijke voor de distributie.

Een PCP moet voldoen aan de vereisten inzake theoretische kennis, praktische ervaring en regelmatige bijscholing.

Een praktische ervaring van 6 maanden is vereist, behalve voor de PCP bij een agent in een nevenfunctie in consumentenkrediet van wie de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die de agent zelf verkoopt. Een persoon kan echter 6 maanden ervaring opdoen terwijl hij als PCP in opleiding is aangeduid.

De duur van de praktische ervaring wordt op basis van voltijdsequivalent berekend.

Zie ook het antwoord op de FAQ “Mogen stagiairs, jobstudenten, interimkrachten en medewerkers in opleiding optreden als persoon in contact met het publiek (PCP)?”.

Lees meer over de definitie van een PCP in de FAQ “Wie kwalificeert zich als PCP in kredietbemiddeling of is hiermee gelijkgesteld?"