search_api_autocomplete
339.

Wat is het jaarlijks activiteitenverslag over AML?

De AMLCO stelt minstens eenmaal per jaar een activiteitenverslag op en bezorgt dit aan de effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan[1]. Dit verslag moet de effectieve leiding in staat stellen om kennis te nemen van de ontwikkeling van de WG/FT-risico’s[2] waaraan de onderworpen entiteit is blootgesteld, en om het passend karakter te waarborgen van de gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen die, met toepassing van artikel 8 van de AML-wet, ten uitvoer zijn gelegd.

De FSMA heeft een mededeling en een gids gepubliceerd over de inhoud van het jaarlijks activiteitenverslag. Die mededeling (FSMA_2020_12) en de gids kunnen op de website van de FSMA worden geraadpleegd in de rubriek “Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme”.

De verzekeringstussenpersonen moeten hun jaarlijks activiteitenverslag niet aan de FSMA bezorgen. Ze moeten het ter beschikking houden van de FSMA, als die erom zou vragen.

De kredietgevers en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten moeten een kopie van hun jaarlijks activiteitenverslag aan de FSMA bezorgen. Die kopie mag in het vergunnings- of inschrijvingsverslag worden geüpload via de onlineapplicatie van de FSMA.

 

[1] Wanneer de onderworpen entiteit een natuurlijk persoon is, wordt het jaarlijks activiteitenverslag door de AMLCO opgesteld en, als die persoon niet de onderworpen entiteit is, wordt het jaarlijks activiteitenverslag aan laatstgenoemde overgelegd.

[2] Witwassen van geld en financiering van terrorisme.