search_api_autocomplete
139.

Welk ervaringsvereiste geldt voor de verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen?

De verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen moeten het bewijs leveren dat zij over 6 maanden, berekend op basis van voltijdsequivalent, praktische ervaring beschikken.

Zij moeten deze ervaring integraal hebben opgedaan in een periode van 6 jaar die voorafgaat aan de datum van de indiening van hun aanvraag bij de FSMA.

Het bewijs van hun ervaring wordt geleverd door de vermelding, in de vragenlijst, van de identificatie- en contactgegevens van de kredietbemiddelaar of de kredietgever bij wie zij ervaring hebben opgedaan.

De FSMA kan contact opnemen met deze kredietbemiddelaars en kredietgevers om de door de kandidaat ingevulde gegevens af te toetsen. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot een herbeoordeling van het vergunningsdossier.