search_api_autocomplete
85.

Welke algemene inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars:

  • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aan kredietbemiddeling doen;
  • U moet een ondernemingsnummer hebben;
  • Uw hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn;
  • U moet eenmalig inschrijvingskosten betalen;
  • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
  • U moet aantonen dat u tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen bent toegetreden;
  • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
  • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht.