search_api_autocomplete
127.

Welke bewijsstukken moet een kredietgever ter beschikking houden van de FSMA?

Een kredietgever moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FSMA:

Iemand die zijn beroepskennis kon aantonen op basis van de overgangsmaatregelen (tot 30 april 2017), kan zich hier nadien op blijven beroepen, voor zover de betrokkene in dezelfde rol blijft aangeduid. In dit geval moet de kredietgever het bewijs ter zake bewaren.

Over het algemeen bepaalt de FSMA welke informatie en documenten de krediegevers haar moeten bezorgen opdat zij zou kunnen controleren of zij de voor hen geldende wettelijke en reglementaire bepalingen steeds naleven. De FSMA bepaalt ook hoe vaak en op welke manier de kredietgevers die informatie en documenten moeten overleggen. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA binnen de door haar vastgestelde termijn is een voorwaarde om een vergunning te krijgen en om die vergunning te behouden.