search_api_autocomplete
Home
144.

Welke documenten moet een agent in een nevenfunctie aan de FSMA bezorgen?

1. Voorbereiding

Als onderdeel van zijn inschrijvingsdossier moet de agent in een nevenfunctie via de online applicatie een aantal documenten bezorgen aan de FSMA. Afhankelijk van uw situatie zal de online applicatie u uitnodigen om de relevante documenten op te laden.

Hieronder staat een overzicht van de documenten voor agenten in een nevenfunctie.

Wat het gebruik van het modeldocument betreft, zijn er drie mogelijke situaties:

  1. Documenten waarvoor het gebruik van het modeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. Documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de informatie bevatten die in het modeldocument is beschreven;
  3. Documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor er dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 1 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In de regel mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kunt u een bundel van documenten opladen. Het maximum van 1 Mb geldt ook in dat geval per document, niet per bundel.

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin per statuut, per categorie en per rol alle relevante aspecten aan bod komen. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing zijn. Bereid uw inschrijvingsdossier voor door  ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek van uw onderneming.

 Checklists beroepskennis agenten in een nevenfunctie:

*Type 1: De aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.  

**Type 2: De aangeboden kredieten kunnen ook worden gebruikt voor andere goederen of diensten dan diegene die de agent zelf verkoopt.

2. Documenten in verband met de betrokken verantwoordelijke personen

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Vragenlijst bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht) Nee 
Diploma Ja 
Attest examen of basisexamen1 consumentenkrediet  Ja 
Uittreksel strafregister Nee 

1 Basiskennis volstaat als de aangeboden kredieten enkel kunnen gebruikt worden voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.  

3. Overige documenten 

Te bezorgen document
Bundel mogelijk?
Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering  Ja
Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen)1 Ja

1 Dit document moet enkel worden bezorgd als de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder. Het is niet vereist als de aanvraag wordt ingediend hetzij door de kredietbemiddelaar-natuurlijke persoon zelf hetzij door een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietbemiddelaar-rechtspersoon.