search_api_autocomplete
83.

Welke gegevens moeten kredietgevers aan de FSMA bezorgen over de controlerende aandeelhouders van de vennootschap?

Kredietgevers moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun controlerende aandeelhouders: