search_api_autocomplete
46.

Welke gegevens moeten tussenpersonen aan de FSMA bezorgen over de aandeelhouders die de vennootschap controleren?

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersonen moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

In (her)verzekeringsdistributie dient de tussenpersoon de FSMA in kennis te stellen van de identiteit van de aandeelhouders of leden - natuurlijke personen of rechtspersonen - die een deelneming van meer dan 10% in de tussenpersoon bezitten, alsook het bedrag van die deelnemingen.