search_api_autocomplete
Home
104.

Welke verzekering moeten kredietgevers afsluiten die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen?

Kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen, moet een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Deze verzekering moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. dekking bieden voor de beroepsaansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet van de kredietgevers, hun werknemers, hun effectieve leiding en hun bestuurders;
  2. volgende minimumdekking bieden:
    1. voor bemiddeling in hypothecair krediet: minstens 460.000 € per schadeclaim en 750.000 € per kalenderjaar;
    2. voor bemiddeling in consumentenkrediet: minstens 50.000 € per schadeclaim en 100.000 € per kalenderjaar;
  3. het volledige grondgebied van de Europese Economische Ruimte dekken;
  4. een duurtijd hebben die, behalve voor de eerste dekkingsperiode, niet korter is dan één jaar.

Zij leveren het bewijs dat ze aan deze wettelijke voorwaarde voldoen door een geldig attest van beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen. Verlengingen of hernieuwingen van polissen moeten zij niet aan de FSMA bezorgen. De verzekering blijft gelden tot verzekeringsonderneming of de verzekeringsnemer opzegt.

Bij de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst moet de verzekeringsonderneming de FSMA op de hoogte brengen. De kredietgevers moeten hun dossier aanpassen via de online applicatie om de naam van de nieuwe verzekeringsonderneming te vermelden en een nieuw verzekeringsattest te bezorgen.

Sociale kredietgevers in hypothecair krediet en/of in consumentenkrediet zijn vrijgesteld van deze verplichting.