search_api_autocomplete
160.

Welke wijzigingen aan mijn vergunningsdossier zijn aan de voorafgaande goedkeuring door de FSMA onderworpen?

Voor volgende wijzigingen aan uw vergunningsdossier moet u vooraf de goedkeuring van de FSMA krijgen:

  • een aanvraag tot vergunning voor een bijkomende activiteit (bv. u bent al kredietgever in hypothecair krediet en u wil ook een vergunning voor consumentenkrediet). Voor deze bijkomende vergunning zal u bovendien een eenmalige bijdrage moeten betalen voor het onderzoek van uw dossier. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 3.920 euro;
  • een wijziging met betrekking tot de aandeelhouders (alleen of in onderling overleg handelend) waardoor het percentage van de gehouden stemrechten of aandelen in het kapitaal de drempel van 20%, 30% of 50% zou bereiken of overschrijden ;
  • een wijziging in de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de leden van het directiecomité of, wanneer er geen directiecomité is, de personen belast met de effectieve leiding;
  • een wijziging met betrekking tot de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de leden van het directiecomité of, wanneer er geen directiecomité is, de personen belast met de effectieve leiding;
  • de opening van een bijkantoor en/of een dochteronderneming in het buitenland;
  • de aanstelling van een bijkomende verantwoordelijke voor de distributie in het geval u als kredietgever ook de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefent.

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kan pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële vergunningsaanvraag door de FSMA is goedgekeurd.

Alle wijzigingen die u in uw dossier wilt aanbrengen, moet u zelf in de online applicatie invoeren. Op de pagina 'Werking Cabrio'  vindt u de praktische handleidingen voor de Cabrio applicatie van de FSMA, met verschillende voorbeelden van hoe deze applicatie werkt.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat met uw computer te connecteren alvorens de applicatie te openen.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. De links naar de verschillende rubrieken waarin u wijzigingen kan aanbrengen, worden in een boomstructuur weergegeven.

Indien het gaat om een stopzetting van uw vergunning, moet u klikken op het tabblad van de vergunning die u wil stopzetten en nadien een einddatum ingeven.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen zijn verwerkt.

U moet iedere wijziging in uw online-inschrijvingsdossier meedelen.