search_api_autocomplete
Home
160.

Welke wijzigingen aan mijn vergunningsdossier zijn aan voorafgaande goedkeuring van de FSMA onderworpen?

Voor volgende wijzigingen aan uw vergunningsdossier moet u vooraf de goedkeuring van de FSMA krijgen:

  • een aanvraag tot vergunning voor een bijkomende activiteit (b.v. u bent al kredietgever in hypothecair krediet en u wil ook een vergunning voor consumentenkrediet). Voor deze bijkomende vergunning zult u bovendien een eenmalige kost moeten betalen voor het onderzoek van uw dossier. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 3.424 EUR;
  • een wijziging met betrekking tot de aandeelhouders (alleen of in onderling overleg handelend) waardoor het percentage van de gehouden stemrechten of aandelen in het kapitaal de drempel van 20%, 30% of 50% zou bereiken of overschrijden ;
  • een wijziging met betrekking tot de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de leden van het directiecomité of, wanneer er geen directiecomité is, de personen belast met de effectieve leiding;
  • een wijziging in de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de leden van het directiecomité of, wanneer er geen directiecomité is, de personen belast met de effectieve leiding;
  • een opening van een bijkantoor en/of dochteronderneming in het buitenland;
  • een bijkomende verantwoordelijke voor de distributie in het geval u als kredietgever eveneens de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent.

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kunt pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële aanvraag tot vergunning is goedgekeurd door de FSMA.

Alle wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw dossier moet u zelf doorgeven via de online applicatie. De FSMA heeft hiervoor een overzicht gemaakt van enkele praktijkvoorbeelden van vaak voorkomende wijzigingen.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat te connecteren met uw computer alvorens u de applicatie opent.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. Links wordt er een boomstructuur weergegeven waarin u per rubriek wijzigingen kan aanbrengen.

Indien het gaat om een stopzetting van uw vergunning, moet u op het tabblad klikken van de vergunning die u wilt stopzetten en nadien een stopdatum ingeven.

Vergeet niet om het e-mailadres aan te passen in het scherm ‘Identificatie van de onderneming’ indien het in het dossier opgegeven e-mailadres niet meer in gebruik is. De formele bevestiging van de stopzetting zal namelijk naar dat e-mailadres verstuurd worden.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen behandeld zijn.