search_api_autocomplete
162.

Wie zijn de bij de vergunningsaanvraag betrokken personen ?

Algemeen overzicht

De bij de vergunningsaanvraag betrokken personen over wie individuele gegevens aan de FSMA moeten worden bezorgd, zijn verschillend:

  • naargelang van het statuut van de kredietgever (staat hij onder toezicht van de Nationale Bank van België? is hij sociale kredietgever?) ;
  • naargelang van de activiteit van de kredietgever (oefent hij de activiteit van kredietbemiddelaar uit of niet?).
  Kredietgevers onder toezicht van de NBB Sociale kredietgevers Andere kredietgevers
Leden wettelijk bestuursorgaan           X
Effectieve leiders           X
Controlerende aandeelhouders            X
Witwasverantwoordelijke         X       X

Kredietgever die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

Als de kredietgever de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent, is er steeds minstens één verantwoordelijke voor de distributie bij de vergunningsaanvraag betrokken.

De personen in contact met het publiek worden hier buiten beschouwing gelaten: over deze personen moeten geen individuele gegevens aan de FSMA worden bezorgd.