search_api_autocomplete

Waar kan u terecht met vragen of klachten over aanvullende pensioenen?

Heeft u een vraag of een klacht over uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, dan kan u best eerst contact opnemen met de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
die uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
beheert.

Geschillen met een verzekeringsonderneming kunnen worden voorgelegd aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Voor bijkomend advies over uw specifieke situatie kan u zich ook wenden tot een advocaat.

Bij verdere twijfels kan u bij ons (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)) terecht via het contactformulier.

 • De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken vaststelt, treedt ze hiertegen op.
 • De FSMA doet geen uitspraken over contractuele discussies over uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  : daarvoor zijn de rechtbanken bevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen bindende beslissing nemen bij een discussie over de interpretatie van de pensioenovereenkomst.
 • De FSMA kan niet adviseren bij persoonlijke keuzes die u moet maken.
 • De FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor u of de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  reeds naar de rechtbank zijn gestapt.
 • Het indienen van een klacht bij de FSMA stuit de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
  Werknemers: Meer info.
  niet.
 • De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u terecht bij de FOD Financiën.