search_api_autocomplete
Home

Waar vindt u de regels die van toepassing zijn op uw aanvullend pensioen?

De aanvullende pensioenen zijn wettelijk geregeld:

  • De regels inzake het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    voor de zelfstadige bedrijfsleiders zijn te vinden in de wet van 15 mei 2014 betreffende het aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders (WAPBL).

U vindt alle belangrijke informatie over uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
in de pensioenovereenkomst die u heeft ondertekend bij uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
. Soms bestaat deze uit algemene en bijzondere voorwaarden, soms is alles samengebundeld in één document. Het is belangrijk om de pensioenovereenkomst goed te lezen: deze bevat de rechten en plichten van de betrokken partijen, op welke wijze de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
zal beheren, welke kosten worden aangerekend, informatie over de uitbetaling, enz.