search_api_autocomplete
Home

Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!

Waarschuwing
Valse kredieten: een zakenman biedt een waaier eurobiljetten van 50 euro aan

De voorbije weken heeft de FSMA nieuwe klachten gekregen van consumenten die benaderd zijn door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. De FSMA waarschuwt de consumenten opnieuw: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

De formule blijft dezelfde: slachtoffers worden telefonisch gecontacteerd, soms zonder dat zij hierom gevraagd hebben, soms nadat zij hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. Er wordt hun voorgesteld om hun vermogen te beheren, met de belofte van een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Maar uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: de gedupeerden krijgen hun geld nooit terug (of dan toch nooit alles).

De voorbije weken heeft de FSMA aanwijzingen gekregen van frauduleuze activiteiten in verband met:

Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

De oplichters kunnen u op allerlei manieren benaderen:

U kan gecontacteerd worden nadat u belangstelling heeft getoond voor reclame voor hoge rentevoeten op sociale netwerken of andere websites. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op om u beleggingsaanbiedingen voor te stellen. Voor meer informatie kan u onze waarschuwingen van 30 september 2019 en 3 december 2020 raadplegen.

U kan soms ook telefonisch gecontacteerd worden zonder dat u zelf eerst iets heeft ondernomen. Die 'cold calling'-techniek komt erg vaak voor bij beleggingsfraude. Daarna vragen zij u de website van hun 'vennootschap' te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms ontvangt u ook een contractvoorstel. Alle verdere contacten verlopen per e-mail en telefonisch.

Opgelet: laat u niet misleiden door het 'professionele' uitzicht van de website waarnaar u wordt doorverwezen. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

Wat stellen de oplichters voor?

De beleggingsvoorstellen die u mogelijk ontvangt, zijn zeer uiteenlopend. Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat de voorbije maanden vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. U vertrouwt de betrokkenen in dat geval uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

Het is steeds hetzelfde verhaal: de oplichters proberen u te lokken met veel hogere rendementen dan die van klassieke spaarrekeningen.

Hoe kan u zich tegen zo’n praktijken beschermen?

De FSMA raadt u aan de volgende aanbevelingen te volgen om te vermijden dat u wordt opgelicht:

 • Doe de test op de FSMA-website om te achterhalen of een aanbieding een poging tot oplichting is.
 • Blijf op uw hoede voor beloften van buitensporige winst. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat ook!
 • Geloof niet zomaar alles wat een onderneming beweert. Vaak verklaren ondernemingen een vergunning te hebben om financiële diensten aan te bieden terwijl dat helemaal niet zo is. Controleer altijd de informatie die u krijgt (handelsnaam, maatschappelijke zetel …). Is de onderneming buiten de Europese Unie gevestigd? Weet dan dat u moeilijkheden kan ondervinden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen.
 • Ga na of de onderneming een vergunning heeft. Dat kan u opzoeken in de lijsten op de FSMA-website onder ‘Consumenten- Check je aanbieder’. Wees ook op uw hoede voor ‘cloned firms’. Dat zijn zogezegde ondernemingen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. U kan die fraude op het spoor komen door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken.
 • Lees de waarschuwingen die op de website van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of er een waarschuwing is over de onderneming die u financiële diensten aanbiedt. Zoek niet alleen op naam van de onderneming die u financiële diensten aanbiedt, maar ook op naam van de onderneming waaraan u geld zou moet storten.

  Op de website van de FSMA kan u dit opzoeken met de zoekfunctie. Bovendien zijn alle ‘ondernemingen’ waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, opgenomen in de lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied. Ook die lijst vindt u op de website van de FSMA.

  Opgelet: komt de naam van de onderneming die u opzoekt niet voor in de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u er niet van uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een onderneming illegaal actief is in België. Dat komt onder meer omdat malafide ondernemingen geregeld van naam veranderen.
   
 • Wees op uw hoede voor ‘cold calling’. Dat betekent dat u via telefoon of e-mail gecontacteerd wordt met een financieel aanbod zonder dat u daar vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de onderneming, noch met uw thuisland.
 • Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees extra achterdochtig als u wordt gevraagd een bijkomende som te storten of een belasting te betalen vooraleer de onderneming u winst kan uitbetalen. Deze opvragingen wijzen vaak op fraude.

Als u de minste twijfel hebt over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

U bent toch slachtoffer geworden? Wat nu?

Denkt u slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk klacht in te dienen en die grondig te documenteren (naam van de betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld hebt gestort, …).