search_api_autocomplete
Home

Opgelicht bij een belegging? Pas op voor recoveryroomfraude

Waarschuwing
Recovery room: twee mannen schudden elkaar de hand terwijl een man geld in de binnenkant van de andere man zijn vest steekt

Slachtoffers van beleggingsfraude lopen het gevaar om via valse cryptoplatformen een tweede keer te worden opgelicht. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek hiervoor.

Elk slachtoffer van beleggingsfraude loopt de kans om opnieuw in aanraking te komen met oplichters, die valselijk voorstellen om de verloren tegoeden te recupereren. Deze vorm van fraude heet recoveryroomfraude.

De FSMA heeft opgemerkt dat er valse platformen voor handel in cryptomunten recoveryroomfraude plegen.

Doorgaans worden slachtoffers ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail.  De oplichters gaan zeer agressief te werk. De fraudeurs vragen steeds een vergoeding voor hun dienstverlening. Die dient zogezegd om bepaalde administratieve of juridische kosten te dekken of om belastingen te betalen. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Slachtoffers van beleggingsfraude moeten deze vergoeding vooraf betalen. Van zodra de fraudeurs de vergoeding ontvangen, verdwijnen zij met de noorderzon. Dan is het nagenoeg onmogelijk om de vergoedingen te recupereren. De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort aanbiedingen.

Deze oplichters misbruiken de identiteitsgegevens van bestaande ondernemingen die vergund zijn om bepaalde financiële diensten aan te bieden. Op die manier proberen ze betrouwbaarder over te komen. Oplichters en hun ondernemingen beweren ook valselijk samen te werken met politiediensten of financiële toezichthouders.

De FSMA raadt aan uiterst waakzaam te zijn wanneer u ongevraagd gecontacteerd wordt door volgende entiteiten:

  • 'Blockchain' (cloned firm)

'Blockchain' gebruikt onder meer volgende namen: Blockchain Agent Ltd; the international blockchain department; Blockchain Inc; Blockchain (GB) LIMITED; Blockchain Ltd Headquarters; Blockchain Finance Team (onder andere).

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, is “Blockchain” in contact getreden met slachtoffers van onder meer CFD Advanced, Winngroup(s) en Finance Reserves (FRCM), die alle drie op de lijst staan van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

De FCA, de Britse financiële toezichthouder, heeft een waarschuwing gepubliceerd tegen de praktijken van “Blockchain”.

  • IQBcoin (http://iqbcoin.com/; http://iqbcoin.net/; cloned firm)

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, is IQBcoin in contact getreden met slachtoffers van onder meer My Safe Market en Investteck, die op de lijst staan van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

IQBcoin profileert zich als een platform voor beleggingen in cryptomunten. Ze belooft hierbij hoge winsten zonder risico voor de belegger.

De FCA waarschuwde dan ook voor de activiteiten van IQBcoin.

Deze entiteiten beschikken trouwens niet over de vereiste toestemming om financiële producten of diensten aan te bieden in België.

Een consument getuigt:

'3 jaar geleden ben ik in de val gelokt door fraudeurs. Ik werd intussen een paar weken geleden gecontacteerd door iemand die zei dat hij mijn 2 gestolen Bitcoins kon terugbetalen. Ik moest hiervoor een enkele ‘fee’ betalen van 4100 EUR. Ze gingen het geld overmaken aan mijn bankrekening, maar ik wacht nog altijd.'

***

Slachtoffers van beleggingsfraude krijgen vaak twee keer te maken met dezelfde oplichters: een eerste keer als plegers van beleggingsfraude en een tweede keer als plegers van recoveryroomfraude. Het kan ook dat de plegers van de beleggingsfraude de gegevens van hun slachtoffers doorverkopen aan andere oplichters. Iedereen die ooit het slachtoffer is geworden van beleggingsfraude kan opnieuw geviseerd worden door oplichters.

Hoe kan u recovery room-fraude herkennen en voorkomen?

  • Indien u het slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude, raden wij u aan steeds klacht neer te leggen bij de lokale politie.
  • Indien u ongewenst gecontacteerd wordt met een voorstel om de door u verloren bedragen te recupereren, vraag dan hoe die persoon te weten is gekomen dat u gelden verloren bent. Meldingen van fraude worden enkel gedeeld met gerechtelijke instanties en niet met private ondernemingen.
  • Indien er u gevraagd wordt om vooraf een bepaald bedrag te betalen, ga hier dan niet op in en beëindig alle contact.
  • Financiële toezichthouders zoals de FSMA zijn niet bevoegd om verloren gelden te recupereren en zullen dus ook niet met deze bedoeling contact opnemen met slachtoffers van beleggingsfraude.

***

Wilt u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten. Meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude zijn te vinden op de pagina ‘Hoe fraude herkennen en voorkomen?‘ op de website van de FSMA.