search_api_autocomplete
Home

Wat als de einddatum van de pensioenovereenkomst niet overeenstemt met de datum van uw pensionering?

1. U gaat op pensioen nà de einddatum/pensioenleeftijd voorzien in de pensioenovereenkomst

De aanvullende pensioenopbouw loopt door tot aan uw wettelijk pensioen. Wat als uw pensioenovereenkomst voorziet in een vroegere einddatum of pensioenleeftijd? Hoe wordt uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
die extra jaren dan beheerd?

Voorbeeld

De overeenkomst voorziet de uitbetaling van het aanvullend pensioen op 60 jaar, maar u kan pas op 65 jaar met pensioen. In dat geval zal het aanvullend pensioen niet op uw 60ste kunnen worden uitbetaald, maar pas bij uw pensionering op 65 jaar.

Voor WAPZ-overeenkomsten, WAPZNP-overeenkomsten en zelfstandige bedrijfsleiders die aangesloten zijn bij een pensioenplan van het type vaste bijdragen:

De Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
is zijn contractuele verbintenissen aangegaan en heeft bepaalde rendementen gegarandeerd met het oog op een bepaalde einddatum of pensioenleeftijd (bijvoorbeeld uw 60ste verjaardag). In dit geval loopt de overeenkomst (en de voorziene garanties) eigenlijk af op deze einddatum, maar de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
zal uw reserves en eventuele bijkomende Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
verder blijven beheren na de einddatum/pensioenleeftijd die is voorzien in de pensioenovereenkomst

Voor zelfstandige bedrijfsleiders die aangesloten zijn bij een pensioenplan van het type vaste prestaties:

 • Indien u nog actief bent als bedrijfsleider bij de onderneming, dan zal de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  doorlopen op basis van dezelfde formule die is voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  . Er wordt verder rekening gehouden met de evolutie van de elementen van de formule, zoals verhogingen van de bezoldiging of wijzigingen van de gezinstoestand. De bijkomende dienstjaren tellen mee zolang het maximum aantal erkende dienstjaren niet is bereikt.

Einddatum/pensioenleeftijd

Het is niet toegelaten om na het bereiken van de einddatum/pensioenleeftijd zoals voorzien in het pensioenplan, een andere pensioenformule toe te passen of om het type van pensioenplan te wijzigen. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om te voorzien dat vanaf een bepaalde leeftijd een formule van het type vaste prestatie wordt vervangen door een formule van het type vaste bijdragen.

 • Indien u niet meer actief bent als bedrijfsleider bij de onderneming, dan zal het bedrag waarop u recht heeft op de contractuele einddatum/pensioenleeftijd (bijvoorbeeld 60 jaar) nadien niet meer evolueren.

  In dat geval is het mogelijk om uw pensioenreserves over te dragen, zodat ze nog kunnen genieten van een Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  .

Voor zelfstandige bedrijfsleiders die zijn aangesloten bij een pensioenplan van het type cash balance:

 • Zolang u actief bent als bedrijfsleider bij de onderneming zullen de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  verder worden toegekend, ook na het bereiken van de einddatum/pensioenleeftijd zoals voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  . Ze worden verder gekapitaliseerd aan het in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  voorziene Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  .
 • Ook indien u niet meer actief bent als bedrijfsleider bij de onderneming worden uw pensioenreserves verder gekapitaliseerd aan het in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  voorziene Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  .

2. Uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald vóór de einddatum voorzien in de pensioenovereenkomst

Het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt automatisch uitbetaald als u met wettelijk pensioen gaat, ook als dit gebeurt vóór de einddatum of de pensioenleeftijd die contractueel is voorzien in de pensioenovereenkomst.

Voorbeeld

De overeenkomst voorziet de uitbetaling van het aanvullend pensioen op 65 jaar, maar u gaat op vervroegd pensioen op 62 jaar. In dat geval zal uw aanvullend pensioen worden uitbetaald op 62 jaar.

De Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
mag deze uitbetaling niet behandelen als een 'afkoop'. Als gevolg hiervan:

 • mag de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  geen bijkomende kosten of een afkoopvergoeding aanrekenen;
 • moet de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  het volledige Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  uitbetalen en niet dus beperken tot het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  -overlijden.