search_api_autocomplete

Wat als er iets fout gaat?

Merkt u dat er iets niet correct gebeurt tijdens de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
of de uitbetaling ervan? Dan is het belangrijk om hier snel op te reageren om te vermijden dat uw rechten zouden verjaren.

Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
betekent dat u na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om uw aanvullende pensioenrechten op te eisen. U beschikt over een periode van 5 jaar: als u binnen deze termijn niet reageert en de dingen op z'n beloop laat, is het nadien niet meer mogelijk om uw rechten alsnog op te eisen.

Om te vermijden dat uw rechten zouden verjaren, moet u de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
stuiten. De stuiting van de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
heeft voor gevolg dat u uw rechten niet verliest doordat de verjaringstermijn opnieuw van vooraf aan begint te lopen. Het is dus belangrijk dat u de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
stuit nog vóór de verjaringstermijn van vijf jaar verstrijkt.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Ofwel door aan de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  te vragen om:
  • uitdrukkelijk en schriftelijk te erkennen dat deze ten aanzien van u aanvullende pensioenverplichtingen heeft of kan hebben en;
  • uitdrukkelijk en schriftelijk te aanvaarden dat de omvang van die verplichtingen later kan worden bepaald.

  In dat geval begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen de dag na de erkenning van de schuld.

 • Weigert de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  om haar aanvullende pensioenverplichtingen te erkennen, dan kan u de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
  Werknemers: Meer info.
  slechts stuiten door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In dat geval wordt de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
  Werknemers: Meer info.
  gestuit tot het tijdstip waarop die rechtbank een definitieve beslissing heeft uitgesproken.
 • Wanneer aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan, kan de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
  Werknemers: Meer info.
  voor een termijn van één jaar worden gestuit als een advocaat of een gerechtsdeurwaarder een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurt naar de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  .

Het indienen van een klacht bij de FSMA (of een andere instantie) stuit de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
niet. De FSMA of een andere officiële instantie kan in uw plaats de Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om zijn aanvullende pensioenrechten op te eisen.
Werknemers: Meer info.
niet stuiten. U dient dit zelf te doen.

Wij raden u aan om u te wenden tot een advocaat voor bijkomend advies over uw specifieke situatie.