search_api_autocomplete

Aandeelhouderschap

Lijsten
Overzicht aandeelhouderschap genoteerde vennootschappen
Wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
Praktijkgids

(update 11 februari 2020)

Voor kennisgevingen van belangrijke deelnemingen beveelt de FSMA het gebruik aan van het formulier TR-1 BE, dat gebaseerd is op het Europese standaardformulier en aangepast werd aan de Belgische regelgeving.

Het formulier bestaat uit 2 delen: deel I, dat zowel aan de FSMA als aan de emittent dient te worden overgemaakt en deel II dat enkel voor de FSMA bestemd is. Gelieve bij de opening van de spreadsheet na te gaan dat de macro's geactiveerd zijn.

Hoofdstuk 3 van Praktijkgids FSMA_2011_08 kan beschouwd worden als handleiding voor het gebruik van het formulier.

TR-1 BE is een interactief formulier. Wie de naam van een emittent kiest uit de lijst die onder punt 2 is opgenomen, zal automatisch een identificatienummer zien verschijnen.

Het formulier dient langs elektronische weg aan de FSMA te worden overgemaakt, via het e-mailadres trp.fin@fsma.be. De ongetekende versie wordt overgemaakt in xlsm-formaat. Een getekend exemplaar wordt overgemaakt in pdf-formaat.

Kalender van de handelsdagen