search_api_autocomplete

Depositobescherming

Bescherming van deposito's, levensverzekeringsovereenkomsten en financiële instrumenten

Om de tegoeden van de spaarders, beleggers en bepaalde verzekeringsnemers te beschermen, is een beschermingsregeling uitgewerkt die deel uitmaakt van een financieel veiligheidsnet dat een garantie biedt aan personen die verliezen zouden lijden indien een financiële instelling in gebreke zou blijven.

In België staan twee instellingen in voor deze beschermingsregeling: (a) het Garantiefonds voor financiële diensten (hierna “het Garantiefonds”) en (b) het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna “het Beschermingsfonds”).

Het Garantiefonds

De depositobescherming wordt uitsluitend door het Garantiefonds beheerd. Daarnaast beheert het Garantiefonds ook de bescherming van de tak 21-levensverzekeringscontracten en van het kapitaal van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen.

Gedetailleerde informatie over de bij het Garantiefonds aangesloten instellingen, de beschermde tegoeden en de personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, is te vinden op de site van het Garantiefonds.

Het Beschermingsfonds

Het Beschermingsfonds is de aangewezen instelling voor de bescherming van de financiële instrumenten. Daarbij worden met name de aan financiële instellingen toevertrouwde effecten en waarden geviseerd.

Gedetailleerde informatie over de door het Beschermingsfonds gedekte financiële instrumenten is te vinden op de site van het Beschermingsfonds.