search_api_autocomplete

Familiale verzekering

Wat is een familiale verzekering?

Deze verzekering dekt schade die een consument bij anderen veroorzaakt in het kader van het privéleven. Deze verzekering wordt ook verzekering ‘privéleven’ genoemd.

Hoe werkt het?

Verzekeraars komen tussenbeide als een consument aansprakelijk wordt gesteld voor een fout, waardoor anderen schade wordt toegebracht. Over het algemeen voorzien verzekeraars een franchise, die de consument verplicht om een deel van de schade zelf te betalen.

Welke regels gelden er?

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van een consument, zijn gezin en alle andere personen voor wie hij verantwoordelijk is. Beroepsactiviteiten en bepaalde sportactiviteiten zijn niet gedekt.

Wat doet de FSMA?

De FSMA ziet toe op de eerbiediging van de verzekeringswetgeving, onder meer inzake de informatie die aan de cliënten gegeven wordt.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over familiale verzekeringen vindt u op Wikifin.be.