search_api_autocomplete

Levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is de verzamelnaam voor alle verzekeringen die te maken hebben met het leven en de dood van een mens. 

Hoe werkt het?

De verzekeraar betaalt een vast bedrag aan een begunstigde op een vooraf bepaalde datum. Die datum kan bijvoorbeeld de dag van pensionering van de verzekerde persoon zijn.

De verzekeraar betaalt een vast bedrag aan een begunstigde als de verzekerde persoon sterft. In dit geval spreken we over een overlijdensverzekering.

Een bijzondere vorm van overlijdensverzekering is een schuldsaldo-verzekering. Deze verzekering betaalt het openstaande bedrag van een lening helemaal of gedeeltelijk terug bij overlijden van de verzekerde persoon.

Welke regels gelden er?

Levensverzekeringen moeten voldoen aan de bepalingen van de verzekeringswetgeving, onder meer inzake de wederzijdse verplichtingen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeraar zal een vooraf afgesproken bedrag innen als voorwaarde voor de uitkering aan een begunstigde.

Bij de commercialisering van bepaalde levensverzekeringen gelden er ook regels inzake de informatie die ter beschikking gesteld moet worden van de cliënt. Ook de reclame voor deze producten moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over en publiciteit voor bepaalde levensverzekeringen. Eens de informatie en reclame gebruikt worden, kan de FSMA nagaan of deze voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Daarnaast houdt de FSMA toezicht op het eerbiedigen van de verzekeringswetgeving.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over levensverzekeringen vindt u op Wikifin.be.